Vangas forudsigelser for 2024 - profeti ordret, for og verden

Forudsigelserne fra den bulgarske seer i mere end 50 år har givet genlyd hos indbyggere i forskellige lande. RF er ingen undtagelse. Dens almindelige borgere og berømte personligheder lytter til udtalelsen fra en blind clairvoyant, der ikke har været hos os i et kvart århundrede. Mange af dem gik faktisk i opfyldelse. I 70'erne kom Vanga med flere forudsigelser om, hvordan skæbnen ville udvikle sig i 2024, og om præsident Putin ville forblive ved magten.

Mulighed for at ændre magt

En af Vangas profetier for 2024 er, at den nuværende leder forlader sin post. Det er svært at formidle bogstaveligt, hvad clairvoyanten mente – præsidentens fysiske død eller hans tilbagetræden.Kvinden præciserede ikke disse oplysninger, hun indikerede kun, at Putin ville vende tilbage til, hvor alt var sikkert i hende, og landet ville blive mere magtfuldt.

Ekspertudtalelser om Vangas forudsigelser for 2024 vedrørende magtskiftet er delte. Nogle mener, at Putin igen vil gå til valgurnerne, andre hævder, at han igen vil gøre Medvedev til sin efterfølger. Og ifølge andre vil en anden person, der er fuldstændig ukendt for den brede offentlighed, blive lederen. Der er en version om, at den nye præsident for Den Russiske Føderation vil føre nogenlunde samme politik som Vladimir Putin.

Hvordan Vangas forudsigelse for 2024 lød ordret, vidste kun seeren selv. Kun forskellige fortolkninger er kommet ned til os. Det er umuligt nu at kontrollere, hvilken Expert Advisor der formidler information mere korrekt. Måske, ved at nævne en stærk russisk hersker, havde kvinden ikke kun Putin i tankerne, men også andre mennesker, der vil regere efter ham. Hun sagde ofte navnet Vladimir, men det kunne være tilsløret eller henvise til andre politiske personer i landet.

For at tjekke, hvad profetinden havde i tankerne, er det kun at vente. For eksempel tillagde forskerne ikke hendes ord om det store antal militære ofre fra Den Russiske Føderation i 2020-2022. Nu er det klart: det handlede om begivenhederne i Syrien og Ukraine.

Vangas forudsigelser for 2024 vedrørende Ukraine og Rusland

Den clairvoyante forudsagde ofte fremtiden ved hjælp af metaforer og allegorier, uden at nævne specifikke personer, steder. For eksempel om konflikten i Ukraine t alte hun noget som dette:

En krig vil begynde på Sortehavslandets territorium i det 21. århundrede.

Seeren forudsagde begyndelsen af konfrontationen i Donetsk- og Lugansk-regionerne, som faktisk delte landet i to dele og førte til yderligere væbnede sammenstød. Der er eksperter, der sagde, at Vanga så løsningen af konflikten i 2024. Ifølge hende vil dette være fortjenesten for Ukraines nye præsident. Det vides endnu ikke, hvem der bliver dem til den tid.

I 1993 besøgte den ukrainske journalist Konstantin Dolgov profetinden. Profetinden fort alte ham, at omkring 20'erne ville jorden blive sort og blandet med blod, og i 7 år ville der ikke være hvile på den. "Du vil løbe, som andre løber," sagde hun til en journalist. Ifølge hende vil fred i Ukraine komme, når en anden hersker tager hende under beskyttelse.

Vanga så årsagerne til problemer i det tilstødende territorium i magtskiftet. Ifølge hendes forudsigelse vil folket vælge en ung og velkendt leder blandt folket, og først vil alle kunne lide hans taler, og derefter vil uroen begynde. Vi kan allerede sige, at profetien er gået i opfyldelse.

I tråd med militære begivenheder nævnte Vanga Den Russiske Føderation som et forsvarer- og fortalerland, der vil forene de to stater. Ifølge eksperter nævnte hun ikke de nøjagtige datoer, men angav 2027 som det sidste år. Mest sandsynligt vil fjendtlighederne i sig selv ikke vare så længe, men det vil tage tid at genoprette de ødelagte byer og indre orden i Ukraine.

Vanga sagde, hvad Rusland ville gøre i 2024

I følge seeren vil der i perioden 2022-2024 ske begivenheder, hvorefter en ny verdensorden etableres. Rusland vil spille en vigtig rolle i dette. Nogle lande vil øge deres indflydelse på den internationale arena, andre vil tværtimod tabe. Inden da vil der være flere væbnede konflikter, produktmangel, nye sygdomme. Generelt vil perioden være en reel test for jordens befolkning.

Den clairvoyante sagde, at 2024 ville blive svært for Den Russiske Føderation, men staten ville være i stand til at vise modstandskraft og styrke. Ifølge hende vil meget skulle ofres, og det er ikke ydre, men indre fjender, man skal være bange for.

Af Vangas forudsigelser følger det, at Amerika vil ophøre med at være verdensleder. Dette vil føre til konflikter i forskellige lande, herunder religiøse. De vil først og fremmest forekomme i staterne i Europa og Nordamerika. En stærk økonomisk krise vil også begynde der.

Ifølge den bulgarske heks bliver 2024 et vendepunkt for året.Andre stater vil samarbejde med den og anerkende dens styrke. Den Russiske Føderation vil komme til de første positioner i verden, og dens modstandere vil blive besejret. Den russiske regering bliver ifølge profetinden nødt til at "føde andre lande" , hvor hungersnød vil rase. Hun vil forene sig med lande, der er adskilt af vand, og derved eliminere en alvorlig sammensværgelse.

Dette er Vangas profetier for 2024, som ikke altid skal tages bogstaveligt. De er kommet ned til vor tid gennem mange mennesker, eksperter fortolker seerens ord på deres egen måde, og tager ofte fejl. Men mange forudsigelser gik i opfyldelse, for eksempel coronavirus og den globale økonomiske krise. Måske vil hendes udtalelser om fremtiden for Den Russiske Føderation og verden om 2 år også vise sig at være sande. Vi må bare vente og håbe på det bedste.

Interessante artikler...