Nostradamus' forudsigelser for 2024 for verden bogstaveligt t alt

Fra 2022 begyndte folk at søge massivt efter Nostradamus' forudsigelser for 2024. Den store munk forudsagde verdenslederens død og komplikationen af den generelle situation i verden. Fra det øjeblik begyndte de igen at lytte til hans ord og forsøge at forstå, hvad der var meningen. På grund af det faktum, at der er meget få detaljer i teksterne, er der endda særlige personer, der forsøger at tyde og offentliggøre hans forskellige ordsprog.

Nostradamus' forudsigelser for 2024: om Rusland og verdensorden

Rusland fik særlig opmærksomhed tilbage i det 15. århundrede. Statens fremtid skulle være fyldt med modgang: fra blodige krige til konstante revolutioner og mangel på stabilitet.Lyse striber er meget sjældne og kortvarige - folk skal hele tiden vise mod for at redde andre.

Det vigtigste år i landets historie er 2024. En ny hersker vil dukke op, som vil begynde æraen med globale transformationer.

I betragtning af at valget er planlagt i 2024, kan man oprigtigt tro, at noget burde ændre sig rigtig meget. Ankomsten af en ny leder er en af de mulige muligheder for landets tilbagevenden til verdensscenen. Opdateret, stærkere og mere omkostningseffektiv.

Rusland bliver kun en stormagt, hvis det kan bygge sin storhed på gensidig respekt og tillid. Først da kan hun rekruttere de allierede, hun har brug for i fremtiden.

Henskeren bliver nødt til at bestige tronen tre gange. Denne begivenhed kan fortolkes på forskellige måder. Fra præsidentperioder til forsøg på at holde fast i magten. At dømme efter den nuværende tilstand er den nuværende leder ikke længere egnet.Han dvælede for længe ved magten til at passe ind i forudsigelsen. Det betyder, at han bliver erstattet af en mere beslutsom, modig, men samtidig fredelig person, som vil kunne vinde respekt på en anden måde.

Ændringer og nye muligheder

2024 tegner til at blive det vigtigste år i statens historie. På grund af det faktum, at der vil blive fundet en anden værdifuld ressource i jorden, må landet bryde ud i udvikling. Dette vil føre til økonomiske og sociale fremskridt. Folk bliver rigere, den generelle situation vil udvikle sig og forbedres.

Hungersnød er forudsagt rundt om i verden på dette tidspunkt. Det passer godt med den generelle fødevarekrise forårsaget af fjendtligheder og naturkatastrofer. Fordi afgrøderne vil lide, bliver det for svært at brødføde alle.

Prognose for en ny økonomisk union

For at finde tilhængere skal du være opmærksom på Asien, men glem ikke Europa. På grund af det faktum, at Vesten har stagneret i lang tid, er den blevet for sårbar og vil ikke være i stand til at imødegå fremtidige trusler.Ifølge en version vil netop de europæiske lande forsøge at løse deres problemer med sult på bekostning af.

Hvis Den Russiske Føderation ikke bliver revet i stykker af interne modsætninger, kan alle de nødvendige alliancer indgås. Du skal kigge i Centralasien - for at bevare indflydelsen på små lande, så de senere ikke slutter sig til en anden koalition. Østlige allierede vil hjælpe med dette.

Skabet forhold til verdensimperier

En af de vigtigste forudsigelser for 2024-2025 er dannelsen af en alliance med Kina, Indien og Storbritannien. På grund af dette vil Vesten og Østen forene sig. De ældste kulturer vil være i stand til at stå sammen mod fælles fjender: naturkatastrofer og en fremtidig krig, der snart kan blusse op.

Det er planlagt, at alliancen skal være trilateral: Asien, Rusland og Storbritannien. De ældste imperier bliver nødt til at iagttage fælles interesser: økonomiske, politiske og militære. Dialogen vil bygge på gensidig respekt, hvilket kun vil være muligt, hvis den russiske leder ændrer sig.

Global opvarmning

Profeten sagde, at enhver prøvelse er en straf for synder. I 2025 skal vi forvente endnu et opgør med naturen. Kampen mod global opvarmning bør være afgørende: om mennesker kan forene sig og stoppe med at ødelægge planeten.

En række menneskeskabte ulykker bliver nødt til at overvælde Europa og USA. På baggrund af forværrede naturkatastrofer kan dette fuldstændig lamme disse lande og gøre dem for sårbare over for alle fremtidige trusler. Al økonomisk dominans af magter vil være fortid sammen med deres tidligere indflydelse.

Et par år senere, ifølge prognosemanden, vil alt ende. Fred og ro vil begynde. En ny leder vil komme til magten, som vil løse alle de akkumulerede problemer.

Profeti om konfrontation med islam

Seeren forudsagde en ny islamisk revolution. Udvidelse af indflydelsen fra en fredelig religion gennem en konstant tilstrømning af nye tilhængere. Økonomisk og politisk indflydelse på andre lande: fra køb af vigtige forretningscentre til rekruttering af nye mennesker.

Den store forudsiger bestemte rollen i denne konflikt: landet vil blive en fuldstændig modstander af den nye orden og vil forsøge at finde tilhængere i øst. Mens Vesten bliver nødt til at finde sig i den konstante fremgang af islam, vil den anden side af fastlandet gøre sit bedste for at stoppe det. På grund af dette vil Den Russiske Føderations positioner også blive styrket.

For at komme sejrrigt ud af konflikten vil det være nødvendigt at bevare indflydelsen på staterne i Centralasien. Det nære udland vil skulle adskilles fra verdensreligionens fremmarch. Konflikten tegner til at blive den sværeste og mest langvarige: Islamister har forberedt sig for længe på at bare give op.

Astrologen sagde, at en sådan konflikt kunne føre til en tredje verdenskrig. Og det vil kun ende med den fuldstændige ødelæggelse og tilbagerulning af civilisationen til fortiden. Ordret citat.

Stålets og nationernes æra vil ende med sin egen ødelæggelse.

Nogle eksperter siger, at for at besejre den muslimske verden, bliver du nødt til at bruge atomvåben. Kun i dette tilfælde er det muligt at overvinde en sådan trussel. Samtidig vil der blive påført kolossale skader på miljøet - hvilket vil medføre endnu stærkere forandringer.

Det er meget svært bogstaveligt t alt at tyde Nostradamus' forudsigelser for 2024. Seeren efterlod for mange billeder. Det er kun muligt at udtale sig utvetydigt kun om den store krig, som er beskrevet i et af kvadene (Saturn i Skytten) og brugen af kemiske våben (giftig laks). De kommende perioder tegner til at blive svære, men frugtbare: I løbet af dem vil det blive testet, hvor klar landet er til at blive fantastisk igen.

Interessante artikler...