Hvordan vi hviler 23. februar 2022: weekender og arbejdsdage

Hvordan hviler vi den 23. februar 2022? Forsvarer af fædrelandets dag betragtes traditionelt som den største mænds ferie. På denne dag lykønsker de ikke kun dem, der er relateret til tjeneste i sikkerhedsstyrkerne, men også drenge, unge, studerende og repræsentanter for forskellige erhverv.

Hvordan vil landet hvile i februar 2022? Svaret på dette spørgsmål vil hjælpe med at finde ud af normerne i Den Russiske Føderations arbejdskodeks og erfaringerne fra tidligere år.

Sådan slapper du af 23. februar 2022


Ferier og weekender er planlagt på forhånd - arbejdskalenderen for det næste år udarbejdes i slutningen af den udgående. Forsvarer af fædrelandets dag i vores land dukkede op i 1993, da datoen den 23. februar modtog status som en offentlig helligdag og blev på niveau med nytår, sejrsdag, 1. maj og national enhedsdag.

I lang tid var 23. februar bare en ferie, der blev fejret med kolleger, det vil sige, det var en helt almindelig arbejdsdag, men holdt i en højtidelig atmosfære. Og først i 2002, efter at have foretaget de relevante ændringer til Den Russiske Føderations arbejdskodeks, modtog den 23. februar status som en fridag.

Det er umuligt at sige nøjagtigt, hvordan vi vil hvile i februar 2022, da arbejdskalenderen først dannes i slutningen af 2021. Men en ting er kendt:

  • 23. februar bliver en fridag.
  • 22. februar er en arbejdsdag, i mange organisationer reduceres den med 1 time.

Hvis ferien falder midt i arbejdsugen, kan arbejdskollektiver beslutte at udskyde arbejdsdage for at optimere arbejdsprocessen. I 2022 falder 23. februar onsdag og bryder derved arbejdsugen i halve, hvilket skaber visse ulemper. Det vides endnu ikke nøjagtigt, hvordan arbejdsplanen vil blive planlagt, men det er sandsynligt, at der vil være 1 eller 2 arbejdslørdage i februar for at kompensere for den lange weekend.

Weekender med en 6-dages arbejdsuge

Hvis teamet arbejder fem dage om ugen, er arbejdslørdagen en helt logisk beslutning, når medarbejderne på grund af ferien får ekstra fridage. Hvad skal de, der arbejder 6 dage om ugen, gøre? Som erfaringen fra tidligere år viser, gælder overførslen af arbejdsdage og fridage ikke for hold, der arbejder 6 dage om ugen.

23. februar er en helligdag, men der er organisationer, der ikke kan lukke i weekenden. Især skoler og uddannelsesinstitutioner, der opererer 6 dage om ugen, vil forblive inden for en stabil tidsplan, dvs. skolebørn og studerende kommer til klasser, som de gjorde før.

Halvferie

De fleste organisationer reducerer arbejdsdagen med 1 time på tærsklen til en bestemt ferie - denne regel er også beskrevet i arbejdskodeksen for Den Russiske Føderation. Men arbejdsnormer gælder forskelligt i fem-dages og seks-dages arbejdsplaner:

  • 5-dages ophold. Hvis 23. februar falder på mandag, dvs. den sidste arbejdsdag forud for ferien, er fredag, reduceres arbejdsdagens længde ikke.
  • 6-dages ophold. Da 23. februar falder på onsdag i 2022, kan medarbejdere forlade deres arbejdspladser 1 time tidligere tirsdag den 22. februar.

Naturligvis afhænger alt af detaljerne i aktiviteterne i denne eller den anden organisation. Det er underforstået, at læger, bagere, apotekere eller ansatte i andre socialt betydningsfulde organisationer vil arbejde som normalt.

Er det muligt at annullere weekenden

I stor skala, ja - af en eller anden grund kan en medarbejder kaldes til at arbejde i en weekend. Arbejdskodeksen angiver klart de omstændigheder, hvorunder en medarbejder kan inddrages i udførelsen af sine umiddelbare opgaver:

  • arbejdsulykker;
  • naturkatastrofer;
  • trussel om skade eller tab af statens ejendom eller arbejdsgiverens ejendom;
  • truslen om en industriulykke eller naturkatastrofe.

De ansatte, der regelmæssigt tjener, uanset kalender, modtager yderligere godtgørelser og bonusser for arbejde på helligdage. Når du ved, hvordan vi hviler 23. februar 2022, kan du planlægge din ferie på forhånd eller organisere en familieudflugt uden for byen.

Interessante artikler...