Social pension i 2022: indeksering, størrelse

Den sociale pension i 2022 beregnes og indekseres efter de nye regler. Ændringerne påvirker repræsentanter for alle kategorier af modtagere af statsbetalinger. Som et resultat af de ændringer, der er foretaget i lovgivningsdokumenterne, vil det beløb, der tilføres modtagerne af betalinger, stige. Derudover vil nogle kategorier af pensionister modtage sociale ydelser. Hvilken forhøjelse er planlagt, og hvem der krediteres yderligere beløb - mere om det senere.

Social pension - hvad er det?

En social pension er statsstøtte tilført socialt ubeskyttede borgere i Den Russiske Føderation. Kategorierne af mennesker, der kan kvalificere sig til denne type betaling, er beskrevet i føderal lov nr. 166. Der er ikke et enkelt fast beløb af denne bistand, beløbet afhænger af opholdsniveauet.


Mængden af social bistand vokser hvert år - parallelt med leveomkostningerne og som et resultat af indeksering. Om der vil være en stigning i eksistensminimumet for lande i 2022 er allerede kendt med sikkerhed: beløbet vil stige, men i hver region vil det være forskelligt.

Indeksering af social pension i 2022

Stigningen i den sociale pension beregnes efter særlige formler under hensyntagen til væksten i mindsteløn og priser. Ifølge analytikere er det forventede prisvækstindeks i 2022 4%. Samtidig vil indekseringen af sociale pensioner i 2022 være 5,9%.

Hvert år falder indekseringsstørrelsen gradvist. Ifølge prognoserne fra lederen af den russiske pensionsfond skulle betalingsbeløbet stige til 18,9% inden udgangen af 2022. Og hvis indekseringen i 2021 var 6,3%, vil den i 2022 allerede være 5,9% og i 2023 - 5,6%. Statsdumaen planlægger at øge betalingsbeløbet i fremtiden i overensstemmelse med den udviklede plan og prognoser fra finansielle analytikere. En række andre faktorer påvirker også størrelsen af pensionsforsyningen, herunder hvor meget de regionale leveomkostninger øges.

Typer af social pension

Ruslands socialpolitik indeholder tre typer pensioner for forskellige kategorier af borgere. Alle disse nuancer er beskrevet i føderal lov nr. 166, der definerer de kategorier af borgere, der er berettigede til statsbetalinger. De tre typer sociale ydelser, der er tilgængelige for lande, er beskrevet nedenfor.

  1. Ved tab af en forsørger tildeles en betaling til børn under 18 år. Periodeafgrænsning skyldes også studerende, der har mistet værger eller forældre, men kun på betingelse af fuldtidsstudium. Sikkerhedsbeløbet beregnes individuelt, forskellige faktorer tages i betragtning: om barnet har en anden værge eller forælder, hvad var dødsårsagen, hvor meget far eller mor tjente i løbet af livet.
  2. I alderdommen tildeles økonomisk bistand til dem, der ikke har tid til at tjene den krævede mængde erhvervserfaring. Pensionsalderen for behandling af denne type betaling er forskellig for repræsentanter for forskellige erhverv samt under hensyntagen til region og køn.
  3. For handicap udstedes materiel støtte til alle uanset alder. Men der er visse grupper - I, II og III. For hver gruppe fastlægges betalingsbeløbet samt betingelserne for registrering. Hvis handicap er relateret til tab af juridisk kapacitet, modtager værgen pensionen.

Der er klare regler og regler for registrering af hver type betaling samt krav til modtagere. Sociale pensioner beregnes under hensyntagen til modtagerens situation, men deres størrelse kan ikke være mindre end det fastlagte livsforsikringsminimum.

Hvem kan få

Social betaling skyldes alle kategorier af borgere, der har en juridisk ret til det. En komplet liste over borgere, der kan ansøge om denne type betaling, er beskrevet i føderal lov nr. 166.

Følgende grupper af borgere kan modtage socialhjælp til handicappede:

  • børn med bekræftede handicap
  • handicappede i alle aldre og alle grupper.

I tilfælde af tab af forsørgeren kan repræsentanter for følgende kategorier af borgere ansøge om social bistand:

  • børn under 18 år, der har mistet en eller to forældre eller værger - afhængigt af situationen varierer mængden af materiel støtte;
  • børn over 18 år, der studerer på fuld tid på universiteter - betalinger beregnes, indtil de fylder 23 år
  • børn, hvis forældre ikke blev identificeret, eller hvis deres mor eller far blev frataget forældrenes rettigheder.

Der er også en tredje type materiel bistand, der udstedes til alderdom. Borgere fra følgende kategorier kan ansøge om denne betaling:

  • repræsentanter for folkene i Norden, 50 år for kvinder og over 55 for mænd;
  • alle borgere i Rusland, for kvinder - fra 65 år og for mænd - fra 70 år, men forudsat at de har boet i landet og har været dets borgere i mindst 15 år.

Ved beregning af alderspension er det ikke nødvendigt, at en person er handicappet. Tilstedeværelsen af beskæftigelse annullerer ikke optjeningen af betalinger, men kan påvirke deres beløb. På samme tid, når leveomkostningerne øges, vil betalingsbeløbet også vokse.

Sociale pensionsudbetalinger

Indtil i dag er vækstraterne for sociale pensioner allerede kendt: ifølge indekseringen vil de vokse med 5,9% i 2022. Baseret på det fastlagte opholdsminimum for 2022 vides det, hvor meget den sociale pension vil være. Afgif.webptsbeløbet vil være lig med 10.307 rubler.


Hvis det påløbne beløb er mindre end det fastsatte eksistensminimum, har borgerne ret til et socialt tillæg til deres pension. Det vil være lig forskellen mellem leveomkostningerne og beløbet. For at modtage et tillægsgebyr behøver du ikke længere at indsamle dokumenter og foretage en betaling. Optjeningssystemet fungerer autonomt, og inden for 5 dage efter ikrafttrædelsen af nye love, indeksering eller en forhøjelse af lejen, vil pensionisten modtage en yderligere betaling.

Hvad man skal se efter i 2022

Det er ikke kun vigtigt at vide, hvor meget pensionens minimum af ophold og dermed socialpensionen vil stige. Det er også nødvendigt at forstå, at antallet i hver region vil variere, så størrelsen af betalinger afhænger af regionale karakteristika. De regionale leveomkostninger påvirker ikke pensionens størrelse, det ændrer kun størrelsen på den ekstra betaling.

I 2022 vil stigningen i den sociale pension under hensyntagen til væksten i leveløn allerede finde sted i en proaktiv tilstand. Pensionister behøver ikke at indsende dokumenter og skrive ansøgninger. Regionale pensionsfonde og andre organer fungerer problemfrit og overfører dokumentation alene, og periodiseringer foretages automatisk.

Betingelser for tildeling af social pension

Afhængigt af typen af social pension, der tildeles en borger, vil ansættelsesvilkårene også variere. En alderspension samt assistance til visse typer handicap tildeles på ubestemt tid, dvs. livet ud. Stigningen i betalinger kræver ikke omregistrering.

For børn, der har mistet deres forsørger, varierer timingen, afhængigt af deres aktiviteter på tidspunktet for myndighedsalderen. For studerende på uddannelsesinstitutioner forbliver retten til at modtage hjælp op til 23 år for dem, der ikke fortsætter deres studier - op til 18 år. Tab af berettigelse opstår, når et barn adopteres eller adopteres.

Invalidepensionen kræver konstant omregistrering baseret på resultaterne af lægekommissionen. Men dette er kun for visse grupper og diagnoser. Vi taler om sygdomme, der kan behandles og indebærer et midlertidigt tab af arbejdskapacitet. Hvis diagnosen er livslang, er omregistrering kun nødvendig, hvis handicappegruppen er ændret, men borgeren modtager betaling for livet.

Hvordan foretages betaling

Når du tilmelder dig, skal du vælge en passende metode til at modtage penge.Der er fire muligheder: gennem en bank, til en kortkonto, med russisk post eller af et andet firma, der leverer pensioner. Du kan når som helst ændre den valgte metode til at modtage penge.

Sådan ansøger du om social pension

For at ansøge om en invalidepension skal en borger først indhente dokumentation fra et hospital. Efter en række undersøgelser, hvor diagnoser og patologier afsløres, der fratager en person arbejdskapacitet eller begrænser den, oprettes en handicapgruppe.

Efter at have modtaget den relevante dokumentation, der bekræfter retten til at modtage betalinger i forbindelse med handicap, kan en borger eller hans juridiske repræsentant ansøge til pensionskassens regionale kontor med disse papirer.

Dokumentpakken for hver type socialhjælp vil være forskellig, så du skal finde ud af nøjagtigt, hvilke typer dokumenter der kræves. Til registrering skal du også skrive en ansøgning om udnævnelse af en pension eller udfylde en færdiglavet form. Identitetsdokumenter og papirer, der beviser, at de er berettigede til fordele, kræves.

Hvordan adskiller en social pension sig fra en forsikringspension?

En forsikringspension eller arbejdspension udbetales til alle borgere, der har akkumuleret en vis forsikringserfaring i løbet af de sidste år. For registrering af denne type betaling er det også nødvendigt at have det krævede antal pensionspoint, der optjenes under hensyntagen til arbejdsløn.

Pensionspoint for en forsikringspension er forholdet mellem den maksimale løn (dette beløb ændres årligt) og medarbejderens månedsløn. For hvert år tildeles et bestemt antal point, som sammen med forsikringsperioden påvirker omfanget af pensionsudbetalinger. Desuden, hvis forsikringspensionen er tildelt efter alder, er beløbet fastsat.

En social pension er en anden form for offentlige betalinger. Alle, der allerede har nået pensionsalderen, har ret til det, uanset mængden af erhvervserfaring og tilstedeværelsen eller fraværet af pensionspoint. Denne type hjælp gælder også for handicappede, den tildeles også børn, der har mistet deres forsørger.

Mængden af gebyrer vokser også hvert år, de fastlægges i overensstemmelse med den nuværende lovgivning. De seneste nyheder om stigningen i betalinger og indeksering oplyser, at omfanget af social bistand i 2022 vil vokse.

Den sociale pension indekseres igen i 2022. Flere oplysninger vil blive annonceret senere om kampagner og mulige yderligere tillæg. Indtil videre er det ifølge programmets betingelser kun kendt, hvad indekseringen af sociale pensioner vil være i 2022. Betingelserne for behandling af betalinger forbliver uændrede.

Interessante artikler...