Produktionskalender for 2022 i Tatarstan med helligdage godkendt, download

2022-kalenderen for en fem-dages arbejdsuge præsenteres med alle helligdage, weekender, forkortede dage før helligdage og under hensyntagen til regeringsgodkendte overførsler. Der er 365 dage i 2022, et fælles år, 246 hverdage og 119 weekender inklusive 8 helligdage. Året starter og slutter lørdag.

Helligdage og weekender i 2022-kalenderen


Kalenderen og arbejdstiden for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 112 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks samt bekendtgørelsen fra Den Russiske Føderations ministerium for sundhed og social udvikling nr. 588n af 13.08.2009.

Officiel helligdag i Rusland

Der er 8 helligdage i 2022, hvilket tilføjer yderligere 14 fridage for den erhvervsaktive befolkning. Ferien er godkendt af regeringen i Den Russiske Føderation og præsenteres i nedenstående tabel.

Helligdage i 2022 Ferienavn Hviledage
1-9 januar Nytår og jul 9
23. februar Forsvarer af fædrelandets dag 1
8. marts Den internationale kvindedag 1
30. april - 2. maj Forår og Labor Day 3
7-9 maj Sejrsdagen (77-årsdagen) 3
11.-13. Juni Rusland dag 3
4-6 november National enhedsdag 3

Weekendudskydelser i 2022

I år er der 5 overførsler af helligdage, fordi de falder i weekenden. Traditionelt udsættes januarferien til foråret. Overførsler kan ændres. Vi anbefaler, at du holder øje med vores side.

1. januar (Lørdag) udsatden 3. maj (Tirsdag)

2. januar (Søndag) udsatden 4. maj (Onsdag)

8. januar (Lørdag) udsatden 10. maj (Tirsdag)

1. maj (Søndag) udsatden 2. maj (Mandag)

12. juni (Søndag) udsatden 13. juni (Mandag)

Teksten til resolutionen fra Den Russiske Føderations regering om udsættelse af fridage i 2022: vil blive offentliggjort efter officiel godkendelse.

Forkortede dage i 2022

I år er der 3 forkortede dage, som alle er angivet i tabellen. Arbejdsdagen på disse datoer reduceres med 1 time.

Forkortede dage i 2022 På tærsklen til ferien
22. februar Forsvarer af fædrelandets dag
7. marts Den internationale kvindedag
den 3. november National enhedsdag

Arbejdstids produktionsnormer

Præsenteret i en fem-dages arbejdsuge. Opdelt i to tabeller: i den ene er oplysninger grupperet efter antallet af arbejdsdage og fridage, i den anden efter antal arbejdstimer afhængigt af ugetypen. Beregningen af den samlede datamængde efter kvartaler, halvår og generelt for hele 2022 gives også.

Arbejdstimeri produktionskalenderen:

Periode Antal dage
Kalender Arbejdere Weekend Forkortet
januar 31 16 15 0
februar 28 19 9 1
marts 31 22 9 1
April 30 21 9 0
Kan 31 17 14 0
juni 30 21 9 0
juli 31 21 10 0
august 31 23 8 0
september 30 22 8 0
oktober 31 21 10 0
november 30 21 9 1
december 31 22 9 0
1. kvartal 90 57 33 2
2. kvartal 91 59 32 0
3. kvartal 92 66 26 0
4. kvartal 92 64 28 1
1 semester 181 116 65 2
2 semester 184 130 54 1
2022 år 365 246 119 3
Periode Arbejdstid om ugen
40 timer 36 timer 24 timer
januar 128 115,2 76,8
februar 151 135,8 90,2
marts 175 157,4 104,6
April 168 151,2 100,8
Kan 136 122,4 81,6
juni 168 151,2 100,8
juli 168 151,2 100,8
august 184 165,6 110,4
september 176 158,4 105,6
oktober 168 151,2 100,8
november 167 150,2 99,8
december 176 158,4 105,6
1. kvartal 454 408,4 271,6
2. kvartal 472 424,8 283,2
3. kvartal 528 475,2 316,8
4. kvartal 511 459,8 306,2
1 semester 926 833,2 554,8
2 semester 1039 935 623
2022 år 1965 1768,2 1177,8

Kalender for alle russiske helligdage 2022

Alle professionelle nationale helligdage i 2022 er opsummeret i en enkelt tabel nedenfor, sørg også for at tjekke det ud.

Ferie weekend


Produktionskalenderen ser anderledes ud hvert år på grund af ferien: de falder på forskellige ugedage, og regeringen skal udsætte. I 2022 vil de følgende helligdage ikke arbejde:

 • Fra 01.01 til 09.01 - store helligdage tidsbestemt til nytår og jul;
 • 23.02 - den eneste fridag på fædrelandsdagens forsvarer;
 • Fra 05.03 til 08.03 - lang weekend i forbindelse med den internationale kvindedag (en ekstra hviledag vises på grund af udsættelsen fra 01.02);
 • Fra 30.04 til 03.05 - den første lange weekend i maj (en ekstra hviledag vises på grund af udsættelsen fra 02.02);
 • Fra 07.05 til 09.05 - den anden lange weekend i maj, tidsindstillet til at falde sammen med Sejrsdagen;
 • Fra 11.06 til 13.06 - lang weekend i juni i forbindelse med Ruslands dag;
 • Fra 04.11 til 06.11 - tre fridage i forbindelse med den nationale enhedsdag.

Alle disse dage fungerer ikke på føderalt niveau, derfor vil de påvirke enhver russer. Men foruden dem har de russiske føderations konstituerende enheder deres fridage. For eksempel erklæres i muslimske regioner Eid al-Adhas og Eid al-Adhas dage ikke-arbejdsdage, i buddhistiske regioner, dage for Tsagan Sar-fejringen osv.

I de fleste konstituerende enheder i Den Russiske Føderation er en ikke-fungerende ferie også en dag dedikeret til dannelsen af hver af republikkerne. Og på Krim - dagen for tilslutning til Rusland.

Hvor længe hviler vi til sidst?


Efter tradition tager russerne meget hvile: hvad angår antallet af helligdage, overgår Den Russiske Føderation de fleste lande. I 2022 vil balancen mellem arbejde og hvile være som følger:

 • Det samlede antal arbejdsdage er 246;
 • Det samlede antal ikke-arbejdsdage er 119;
 • Der er 365 dage om året.

Bemærk: Ovenstående beregning er kun relevant for de organisationer, der arbejder "fem dage" og hviler lørdag og søndag.

Weekendplanlægning


Helligdage falder ofte på ikke-arbejdende lørdage og søndage. Ifølge arbejdskodeksen bliver fridagen i dette tilfælde arbejdsdagen umiddelbart efter ferien - sådan opnås en lang weekend. En anden ikke-arbejdsdag kan føjes til andre helligdage, der fejres senere på året. F.eks. Udsættes helligdage i januar undertiden til marts, april eller maj.

I 2022 blev der ifølge et regeringsdekret godkendt flere overførsler:

 • fra 01.01 til 07.03;
 • fra 02.01 til 03.05;
 • fra 01.05 til 02.05;
 • fra 12.06 til 13.06.

Private virksomheder har deres egenart: de kan arbejde på en tidsplan, der adskiller sig fra den officielt godkendte kalender. Ofte skifter ledelsen af sådanne virksomheder weekenden eller indstiller yderligere efter eget skøn.

Arbejdstimer


Ud over datoerne for helligdage og weekender fastsætter produktionskalenderen standarden for arbejdstid - det er de timer, som medarbejderen skal arbejde i henhold til den indgåede kontrakt og arbejdslovgivningen. Samtidig kan normen ikke overskrides: hvis arbejdsgiveren tvinger en medarbejder til at arbejde overarbejde, kan sidstnævnte søge fagforeningen og derefter til retten for at forsvare sine rettigheder.

Ifølge loven gælder følgende arbejdstider i Rusland:

 • med en 40-timers arbejdsuge - 8 timer om dagen
 • med en 36-timers arbejdsuge - 7,2 timer om dagen
 • med en 24-timers arbejdsuge - 4,8 timer om dagen.

Derfor kan du beregne, hvor mange timer russerne skal arbejde i 2022, hvis de får et job på en "fem-dages" (glem ikke de forkortede timer!):

 • 8 timer x 246 dage - 3 timer

Det viser sig1965 Arbejdstimer. For dem, der arbejder på en anden tidsplan, skal du foretage en genoptælling ved hjælp af produktionskalenderen.

Interessante artikler...